Získáváme potraviny od firemních a individuálních dárců a prostřednictvím pomáhajících organizací je distribuujeme potřebným.