• předseda
  • koordinátor
  • skladník
  • účetní