POTRAVINOVÁ BANKA PRO BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZPROVOZNÍ PRVNÍ ČÁST SKLADU.

TISKOVÁ ZPRÁVA

OTEVŘENÍ SKLADU POTRAVINOVÉ BANKY PRO BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj zprovozní první část svého skladu. 

13. února ve 13 hodin a 13 minut proběhne v Brně slavnostní otevření skladu Potravinové banky. Adresa skladu: Svatoplukova 84, objekt židenických kasáren.

Akce se zúčastní zástupci Magistrátu města Brna, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, České federace potravinových bank a Potravinové banky pro Brno a JMK.

Po krátké prohlídce první části zprovozněného skladu bude následovat tisková konference v zasedacím sále obecně prospěšné společnosti Podané ruce (Svatoplukova 84).

Posláním spolku Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj je podpora lidí žijících pod hranicí chudoby a boj proti plýtvání potravinami.

Cílem Potravinové banky je získávat zdarma potraviny od potravinových řetězců, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím pracujícím s chudými rodinami a jednotlivci.

Potravinová banka spolupracuje s jinými potravinovými bankami v České republice (národní potravinová sbírka) a je členem České federace potravinových bank (http://www.potravinovabanka.cz/).

Potravinová banka není založena za účelem podnikání, respektuje Chartu evropských potravinových bank a svých cílů dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Potravinová banka vznikla s laskavou podporou Magistrátu města Brna (MMB podpořil Potravinovou banku mimořádnou dotací a zapůjčil jí do dlouhodobého užívání skladovací prostory v objektu bývalého muničního skladu v židenických kasárnách).

Zakládající členové Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj:

Armáda spásy v České republice (Bc. Pavel Kosorin, ředitel Centra sociálních služeb Josefa Korbela, Brno) – předseda a statutární zástupce

Naděje (Ing. Jana Seberová, oblastní ředitelka, pobočka Brno)

Oblastní charita Vyškov (Mgr. Karel Kosina, ředitel Oblastní charity Vyškov)

Občanské sdružení DEN – Brno ( Eduard Pidra, statutární zástupce)

Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně: 10.6.2014. Zahájení činnosti: červen 2014

zpět