Podílet se na boji proti hladu a plýtvání potravinami.