Světová výstava EXPO 2015 v Miláně je věnovaná tématu „Potrava pro planetu, energie pro život“. Na celém světě má upozorňovat na problém potravinové bezpečnosti.


Expo-2015-icona

Před jejím dnešním otevřením proto Evropský parlament přijal rezoluci, kterou upozorňuje na nutnost omezení plýtvání jídlem a boje proti chudobě a podvýživě.

„Hlad a podvýživa patří mezi hlavní příčiny úmrtí v rozvojových zemích a jsou také zdrojem i důsledkem různých regionalních konfliktů. Zajištění přístupu k jídlu pro všechny je základním předpokladem pro omezení chudoby ve světě,“ zdůraznila poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Nevyužito nebo proplýtváno je naopak 30 % potravin na světě. Poslanci Evropského parlamentu proto ve své rezoluci vyzvali Komisi, aby podpořila také boj proti plýtvání jídlem a zaměřila se na podporu efektivní a environmentálně udržitelné produkce jídla a lepšího využití půdy. Zdůrazňují také úlohu vzdělání a propagaci zdravé výživy.

Zdroj: http://www.sehnalova.cz

Expo 2015 navštívil v červnu náš člen předsednictva Eduard Pidra. Na fotce s instalací tun vyhozených potravin

IMG_6362_EXPO_w

zpět