Městská část Brno sever odbor sociálních věcí a zdravotnictví uspořádala v adventním období roku 2015 veřejnou sbírku potravin pro zlepšení životních podmínek osamělých občanů a rodin s dětmi, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci.

Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili, pomáhali a informovali o této sbírce. Potravinovou sbírku podpořili drobní dárci, zaměstnanci úřadu i drobní živnostníci. Sešlo se nám zde kolem 250 kilogramů trvanlivých potravin, včetně výživy pro nejmenší.

Potraviny jsou postupně předávány prostřednictvím klíčových sociálních pracovníků osamělým občanům a rodinám s dětmi ohroženým sociálním vyloučením.

Velice děkujeme lidem s dobrým srdcem, kteří přispěli k řešení nepříznivé sociální situace některých méně šťastných spoluobčanů.

PB FOTO 2_uprav

zpět