Často nás oslovujete kvůli poskytnutí daru i v jiné formě než potravinové. Transparentní bankovní účet je nyní připraven přijmout vaše finanční dary.Není pochyb o tom, že naše organizace potřebuje i dary v podobě finanční, které přijdou vhod v případě nákupu nezbytných pomůcek ke sbírkám, údržbu a provoz skladu, udržování našeho vozového parku, logistické zastřešení, výdajů na benzín apod.

Proto jsme se rozhodli po vzoru jiných neziskových organizací zřídit transparentní bankovní účet, kde budou evidovány vaše laskavé finanční dary a jeho výpis bude přístupný z následujícího odkazu:

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2501117492

Pokud tedy budete chtít přispět na náš provoz a nákup nezbytností, s velikou vděčností přijmeme finanční dary jakékoli výše na následujícím bankovním účtu:

2501117492/2010

Vřele vám děkují zaměstnanci a dobrovolníci Potravinové banky Brno!

zpět