Po letošní Národní potravinové sbírce se opět množí dotazy lidí, kam mohou přispět potravinami, když jim termín sbírky unikl.

Rozhodli jsme se s tím něco udělat, protože stejně jako vy chceme, aby se lidé v nouzi měli lépe a měli dostatek jídla po celý rok.
Proto rozjíždíme velkolepý projekt Neplýtvej a daruj! O co se jedná?

Chceme s vaší pomocí rozmístit sběrné kontejnery na jídlo po území Brna a časem i po celém Jihomoravském kraji. Sběrná nádoba s názvem FoodBox tak bude umístěna v místě vašeho bydliště na volně přístupném místě, kam budete dle svého uvážení moci darovat potravinový dar kdykoli budete chtít. Aby se FoodBoxy staly běžnou součástí společnosti stejně jako nádoby na tříděný odpad nebo na charitativní sběr šatstva, potřebujeme vaši podporu.

Ve spolupráci s Fórem dárců jsme spustili dárcovskou smsku. Pokud pošlete sms na číslo 87 777 ve tvaru DMS FOODBOX 30, DMS FOODBOX 60 nebo DMS FOODBOX 90, přispějete nám na provoz FoodBoxů jednorázově 30, 60 nebo 90 korun. Také se můžete rozhod

nout pro pravidelné darování jednou za měsíc. V tom případě pošlete sms ve tvaru DMS TRV FOODBOX 30, DMS TRV FOODBOX 60 nebo DMS TRV FOODBOX 90 a částka bude strhávána automaticky až do chvíle, kdy budete chtít svou podporu zrušit.

Více o službě DMS: www.darcovskasms.cz

zpět