POTRAVINOVÁ BANKA PRO BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ, z.s.

Posláním spolku Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami.

polep_auta.ai

Cílem Potravinové banky je získávat zdarma potraviny od potravinových řetězců, zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách potravin, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím pracujícím s chudými rodinami a jednotlivci.

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj spolupracuje s jinými potravinovými bankami v České republice a je členem České federace potravinových bank

Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank.
Potravinová banka není založena za účelem podnikání a svých cílů dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

auto_01

Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně: 10.6.2014. Pod následujícím odkazem je k nahlédnutí výpis ze spolkového rejsříku:

Výpis ze spolkového rejstříku Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj

Zahájení činnosti červen 2014

100x100