Společnost TESCO se počítá k jednomu z našich štědrých partnerů. Jejich pomoc je dlouhodobě velmi přínosná jak na poli každodenních potravinových darů svých fresh produktů, tak v podpoře managementu jednotlivých marketů.

A nejen to. Společnost TESCO nás již podruhé obdarovalo velkorysým finančním darem na náš mnohdy komplikovaný provoz.

Ze srdce děkujeme a přikládáme tiskovou zprávu o darování finanční částky 25.000 korun českých:

Tisková zpráva PB TESCO

Rádi bychom vás také touto cestou informovali o Národní potravinové sbírce 2017, k níž se vztahuje následující tisková zpráva:

TZ_Národní potravinová sbírka_17.10.17

Ve spolupráci s iniciativou Recyklohraní aneb Ukliďme si svět informujeme školský sektor o své činnosti:

Tisková zpráva ze seminře Recyklohraní aneb EKOABECEDA z 23. a 24.11.2017