Těm, kteří se chtějí dozvědět resumé o naší činnosti, jsou určeny následující přílohy v podobě výročních zpráv.

Budeme se na vás těšit i v následujících letech.

Výroční zpráva Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj za rok 2016

Výroční zpráva Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj za rok 2017

Výroční zpráva Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj za rok 2018

Výroční zpráva Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj za rok 2019

Výroční zpráva Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj za rok 2020