Ministesrtvo zemědělství České republiky

  • hlavní podporovatel a sponzor
  • existence a provoz potravinové banky je možný díky podpoře MZem ČR

Jihomoravský kraj

  • potravinová banka vznikla za přispění a podpory Jihomoravského kraje
  • ve spolupráci s krajem jsou pořádány pravidelné potravinové sbírky

Statutární město Brno

  • permanentně probíhají potravinové sbírky na jednotlivých městských částech

 

TESCO HOLDING – společnosti jsme vděčni nejen za soustavné darování jak trvanlivých, tak fresh produktů, tak za finanční podporu, např. dar 25.000 Kč za skladové chladící zařízení

HM TESCO Shopping park, Skandinávská, ředitel Miloslav Viktorin, permanentní umístění sběrného zařízení pro potraviny

ÚMČ BRNO-STŘED, Ing. Kateřina Dobešová, projektová koordinátorka, Mgr. Denisa Kapitánčiková, tisková mluvčí

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět – ekologicko-výchovná iniciativa, ve spolupráci s kterou se zaměřujeme na přednáškovou činnost o plýtvání potravin

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, doc. Turčínková, workshopy marketingu a propagace, potravinové sbírky

 

PABĚRKOVÁNÍ PO BRNĚNSKU

Paběrkování je sbírání křivých, příliš malých nebo jinak pro obchody nevyhovujících plodin, které se nechávají na poli shnít. Ty se pak věnují potravinové bance a organizaci Food not bombs, která z nich připraví jídlo pro potřebné.

Tímto projektem se snažíme napomoct k menšímu plýtvání potravinami a upozornit na tento problém. Všechny informace naleznete na fb stránce Paběrkování po brněnsku.

Chcete se k této iniciativě přidat? Připojte se do skupiny. https://www.facebook.com/groups/1577872129199472